Completed Project 2012

Completed Project ’12

Cadangan Membina dan Menyiapkan Klinik Kesihatan 2 (18CE, 8DCE), Bandar Cheras (Lady Templer) Dengan Pejabat Kesihatan Dan Kuarters Integrasi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

Client Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
Consultant MZD Architect Sdn Bhd
Contract Value RM130.51 Million
Construction Period 32 Months

casinospel